A Gończy Polski can grow up to 55-65 cm in height.